FALL 1931 (4)

Louis Raymond Bailey -- Fall 1930
Louis Raymond Bailey -- Fall 1930
press to zoom
Morris E. Tipton (FINAL) -- Fall 1931
Morris E. Tipton (FINAL) -- Fall 1931
press to zoom
Marion Richy Edmonds -- Fall 1931
Marion Richy Edmonds -- Fall 1931
press to zoom
Wilbur H. Sullivan -- Fall 1931
Wilbur H. Sullivan -- Fall 1931
press to zoom

Fall 1931 (4): Louis Raymond Bailey*, Marion Richy Edmunds*, Wilbur H. Sullivan* and Morris E. Tipton*.